Zapoznaj się z zakresem wsparcie jaki możesz od nas otrzymać.

Wsparcie edukacyjno-doradcze

Tematyka:

 • Szkolenia w zakresie różnych problemów technicznych związanymi ze sprawowaniem bezpośredniej opieki nad osobą niesamodzielną (np. udogodnienia w mieszkaniu osoby niesamodzielnej)
 • Zasady pielęgnacji osoby leżącej
 • Dobór oraz obsługa nowoczesnych/tradycyjnych sprzętów medycznych i zaopatrzenia medycznego
 • Dieta osoby niesamodzielnej, metody karmienia, karmienie dojelitowe

Zadania realizowane w ramach usług mobilnych:

 • Wsparcie medyczne oraz pielęgniarskie,
 • Wsparcie psychologa oraz rehabilitanta (fizjoterapeuty)
 • Proponowanie profilaktyki zdrowotnej
 • Udzielenie wsparcia przywracającego i poprawiającego zdrowie
 • Pomoc w doborze odpowiedniego sprzętu rehabilitacyjnego oraz pielęgnacyjnego
 • Szkolenia dla opiekunów w zakresie użytkowania sprzętu rehabilitacyjnego (także w miejscu zamieszkania)

Specjaliści pomogą Ci również wypełnić potrzebne dokumenty i formularze. Oto w czym mogą Ci pomóc:

 • Programy i projekty dla osób niepełnosprawnych
 • Szkolenia i instruktaże
 • Opieka wyręczająca/odciążająca
 • Konsultacje prawne
 • Pomoc psychologiczna
 • Sprzęt rehabilitacyjny
 • Formy wsparcia dla osób pokrzywdzonych
 • Interwencje kryzysowe
 • Orzecznictwo osób niepełnosprawnych
 • Ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych
 • Aktywizacja zawodowa
 • Ulgi i świadczenia

Sposób realizacji usługi:

 • z opiekunem uzgadniane są indywidualnie terminy wizyt zespołu w miejscu świadczenia opieki nad osobą zależną. Pierwsza wizyta ma charakter diagnozy potrzeb.
 • czas trwania usługi doradztwa ustalany jest indywidualnie, wg. potrzeb i stanu zdrowia podopiecznego.

Grupa wsparcia

Grupa wsparcia stworzona jest dla opiekunów i polega na wymianie doświadczeń, udzielaniu rad, przekazywaniu informacji. Cykliczne spotkania grupowe dla opiekunów osób niesamodzielnych prowadzone są przez wykwalifikowanego psychologa. Udział w tych spotkaniach pozwoli między innymi na:

 • lepsze radzenie sobie z emocjami, które towarzyszą opiece nad osobą niesamodzielną,
 • przyjrzenie się własnym potrzebom,
 • odreagowanie stresu związanego z opieką,
 • poznanie przyczyn zachowań bliskiej osoby niesamodzielnej,
 • wymianę doświadczeń z osobami w podobnej sytuacji i roli życiowej.

Spotkania odbywają się 2 razy w miesiącu. Czas trwania spotkania grupowego to 2,5 godziny. Grupa może liczyć nie więcej niż 10 osób. W trakcie spotkań zapewniamy poczęstunek.

Usługi odciążeniowe

Oferujemy objęcie opiekunów oraz osoby niesamodzielne opieką chwilową do 10 godzin dziennie oraz długoterminową (do 14 dni). Dostosujemy opiekę wytchnieniową/odciążeniową do indywidualnych potrzeb zarówno opiekunów, jak i osób niesamodzielnych.

Usługi opieki długoterminowej do 14 dni świadczone są w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej przez wyspecjalizowaną agencję opiekuńczą.

Kwalifikacja osób niesamodzielnych do objęcia tą formą wsparcia będzie się odbywać z udziałem specjalistów przez zespół kwalifikacyjny.

Wypożyczalnia sprzętu

W ramach Centrum wsparcia istnieje możliwość bezpłatnego wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego. Asortyment wypożyczalni stanowią: łóżka z wysięgnikami, materace przeciwodleżynowe, zmiennociśnieniowe, wózki inwalidzkie oraz balkoniki wysokie i niskie. Sprzęt w ramach usługi jest dowożony do domu osoby niesamodzielnej. Zapewniamy również doradztwo w zakresie jego wykorzystania w formie instruktażu. Na miejscy pracownik objaśni instrukcję korzystania z urządzenia i doradzi w zakresie jego właściwego wykorzystania. Sprzęt wypożyczany jest na okres 3 miesięcy z możliwością jego przedłużenia.