Projekt pn. „Program wsparcia osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych” realizowany jest przez Stowarzyszenie Pomoc Bliźniemu na zlecenie Gminy Niepołomice, w okresie od 1 sierpnia 2018 r., do 28 lutego 2021 r., w ramach 9. Osi priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.2 usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT, Typ projektu A. działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych.

Projekt dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Dofinansowanie projektu z UE: 855 355,00 zł

Projekt realizowany jest na terenie objętym Strategią ZIT, tj. Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Krakowa, w skład którego wchodzą gminy: Kraków, Biskupice, Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki.