Opieka nad chorym długotrwale unieruchomionym w łóżku to wielkie wyzwanie dla bliskich. Wymaga nie tylko określonej wiedzy, ale także empatii, delikatności, cierpliwości, wytrzymałości fizycznej i psychicznej oraz – często! – całkowitej reorganizacji życia.

Podejmując decyzję o sprawowaniu opieki nad chorym w domu, niezwykle ważne jest, aby obowiązek ten nie spoczywał wyłącznie na jednej osobie. Jest to ważne, aby w trudnej sytuacji zachować minimum niezależności, a chory nie miał poczucia, że jest zbytnim ciężarem.

W Polsce nie ma wyodrębnionego systemu działań na rzecz osób starszych i przewlekle chorych. Opieka taka sprawowana jest w ramach współdziałania dwóch sektorów: opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, a jej zasadniczym celem jest oprócz organizowania opieki, udzielanie wparcia w sposób umożliwiającego jak najdłuższe funkcjonowanie tych osób w środowisku lokalnym.