O projekcie

Projekt pn. „Program wsparcia osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych” realizowany jest przez Stowarzyszenie Pomoc Bliźniemu na zlecenie Gminy Niepołomice, w okresie od 1 sierpnia 2018 r., do 28 lutego 2021 r., w ramach 9. Osi priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2

Zakres wsparcia

Zapoznaj się z zakresem wsparcie jaki możesz od nas otrzymać.

Zapraszamy do skorzystania z usług Centrum Wsparcia!

Jeśli opiekujesz się osobą chorą, niepełnosprawną, niesamodzielną(po udarze, po wylewie, po wypadku).

Zobacz więcej

O nas

O nas

Dowiedz się więcej na temat naszej działalności i stowarzyszenia.

Czytaj więcej

Nasze motto

Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, ale kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

Jan Paweł II

Miarą twojego człowieczeństwa jest wielkość twojej troski o drugiego człowieka.

Ks. Mieczysław Maliński